GEODELA Marko Breščak s.p.

geodetska dela in svetovanje

Izmera prečnih profilov vodotoka

Pri gradnji v bližini vodotokov je potrebna izdelava tudi hidrološko hidravlična analiza.

V ta namen se izmeri prečne profile vodotoka ter natančen prerez vseh ovir na strugi.

Primer potok Močilnik pri Vipavi.

izmera

izmera

Pridružite se nam!

Mnenja strank

Gregor, Gradišče:
Strokovno opravljena storitev, hitro, upoštevali moje želje

 

Aleš, Sežana: Storitev je opravljena hitro in strokovno. Cena je več kot ugodna.