GEODELA Marko Breščak s.p.

geodetska dela in svetovanje

Aktualno

Triglavski ledenik

TV prispevek kolegice o geodetskih opazovanjih triglavskega ledenika.

TRIGLAVSKI LEDENIK

Evidentiranje čistilne naprave

Evidentiranje stavbe je storitev, ki združuje določitev zemljišča pod stavbo in vpis stavbe v kataster stavb.

Da bi stavba lahko bila evidentirana v kataster stavb, mora izpolnjevati vsaj enega od naslednjih pogojev:

  • da so izvedena vsa zaključna gradbena dela;
  • da se je stavba začela uporabljati pred izvedbo vseh zaključnih del;
  • da na stavbi je ali bo prijavljeno stalno bivališče;
  • da na stavbi je ali bo prijavljen sedež pravne osebe.

Vlogi za vpis stavbe v kataster stavb je treba priložiti elaborat, ki ga lahko izdela geodetsko podjetje z dovoljenjem za opravljanje geodetskih storitev.

Tokrat smo evidentirali preprost objekt: čistilno napravo v Velikih Žabljah.

evidentiranje

evidentiranje stavbe

Razširitev pokopališča v Lokavcu

V Lokavcu pri Ajdovščini sodelujemo pri gradnji poslovilnega objekta in zunanje ureditve okrog bodočega pokopališča.

pokopalisce

pokopalisce

Pojasnilo za spreminjanje podatkov – brošura

Geodetska uprava je na svoji spletni strani objavila publikacijo Pojasnilo za spreminjanje podatkov.
Publikacijo si lahko ogledate na spodnji povezavi.

BROSURA – Pojasnila.pdf.

Izmera ceste na Planino za namen adaptacije in Google Street view

Tako je Google ujel našo ekipo med delom na terenu.
{zhgooglemap:1;do not change;do not change;do not change}

 

Oglejte si Geodela na večjem zemljevidu.

 

Letrika Komen – hala tlačnega liva

V podjetju Letrika Komen smo uspešno zaključili prizidek hale tlačnega liva in izvedli zunanjo ureditev. Gre za prizidek 20x45metrov. Projekt je končan z izdelavo geodetskega načrta novega stanja, vpisom stavbe v zemljiški kataster, kataster stavb in register nepremičnin ter izvedenim tehničnim pregledom kar je pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja.

hala

 

Širitev ceste Planina pri Ajdovščini

planina planina

Za potrebe širitve ceste med vasjo Dolenje in zaselkom Štrancarji na Planini smo izdelali geodetski načrt, ki je osnova za projekt, obračun del, izračun volumna izkopa in nasutja.

Na sliki je prikaz tridimenzionalnega izrisa posnete trase ceste.

Ocena bonitetne hiše Bisnode

BONITETNA HIŠA BISONDE JE IZDELALA BONITETNO OCENO:

GEODELA, MARKO BREŠČAK S.P. spada med 7,36 % najboljših pravnih subjektov v Sloveniji, ki se uvrščajo v razred A.

V letu 2013 v Sloveniji dosega Bonitetno odličnost A zgolj 9657 podjetij, registriranih je približno 125.000.
V dejavnosti (M 71.121 Geofizikalne meritve, kartiranje) je registriranih 424 podjetij, od tega samo 41 podjetij dosega mednarodne standarde razreda A.

Podjetja, ki izkazujejo bonitetno odličnost, predstavljajo tako najbolj zanesljiv, kredibilen in nizko tvegan poslovni subjekt za sodelovanje z vsemi poslovnimi partnerji.”

Pridružite se nam!

Mnenja strank

Gregor, Gradišče:
Strokovno opravljena storitev, hitro, upoštevali moje želje

 

Aleš, Sežana: Storitev je opravljena hitro in strokovno. Cena je več kot ugodna.