GEODELA Marko Breščak s.p.

geodetska dela in svetovanje

Aktualno

Nov LIDLov nakupovalni center v Sežani

V Sežani pripravljamo nov nakupovalni center podjetja LIDL.

Trgovski del smo zakoličili, v teku so gradbena dela.

lidl

lidl

lidl

Oglejte si tudi povezavo geodetske storitve Sežana.

Preureditev parka v Postojni

GALERIJA

Priročnik Kraška hiša – Center za arhitekturo Krasa

Priročnik Kraška hiša – Center za arhitekturo Krasa.

Publikacijo “Kraška hiša – priročnik za prenovo” je Občina Komen pripravila v sodelovanju z drugimi inštitucijami. Priročnik je nastal s skupnim delom ljudi, ki so s Krasom, na tak ali drugačen način, že dolgo povezani, ki tu delajo, živijo, ga cenijo in imajo radi. Ohranjena stavbna dediščina Krasa je bogastvo, ki ga moramo ohranjati in varovati.

Priročnik obsega preko 200 strani koristnih informacij pri prenovi stavbne dediščine. Pri pripravi priročnika smo tudi sami sodelovali s finančno pomočjo.

Kraska hisa

Ureditev naselja Vipavski Križ

V naselju Vipavski Križ se pripravlja ureditev javnih površin, uredila se bo tudi kanalizacija in izdelala čistilna naprava za več okoliških vasi.

Geodetski načrt obstoječega stanja je izdelan, na vrsti je priprava projektne dokumentacije.

Izgradnja kanalizacije in čistilne naprave v Zagonu in Grobišču

Pripravljamo geodetski načrt za projekt kanalizacije v okolici Postojne.

izgradnja

Ureditev vrtičkov Kresnice v Ajdovščini

V stanovanjskem predelu Kresnice v Ajdovščini pripravlja občina Ajdovščina območje namenjeno za ureditev vrtičkov za bližnje stanovalce in druge prebivalce naselja.

Projekt se je začel z idejno zasnovo ter zakoličenjem celotnega območja, ki ga je bilo potrebno orati.

Sledila je zakoličba posameznih vrtičkov in vmesnih poti.

Postavili smo preko 50 posameznih vrtičkov, ki so označeni s številkami.

Potrebujete geodetske storitve v Ajdovščini?

ureditev vrtickov

zakoličba vrtov

Ureditev železniške postaje v Postojni

V Postojni sodelujemo pri projektu ureditve pločnika na Kolodvorski ulici.

Trenutno se izvaja faza zakoličevanja zidane ograje ob bodočem pločniku.

zelezniska postaja

Več na geodetske storitve Postojna.

Letrika Komen

V podjetju Letrika Komen se gradi nova proizvodna hala.

Potek gradnje spremljamo z zakoličevanjem osi objekta, stebrov, jaškov in postavljanjem posameznih višin na objektu.

letrika letrika

  letrika letrika

letrika letrika

 

Center za tretje življenjsko obdobje Ajdovščina

Na ajdovskem trgu nastaja nov center, namenjen ustvarjalnemu preživljanju prostega časa aktivnih upokojencev. V projektu sodelujemo s pripravo geodetske podloge pri pridobivanju dovoljenja za novogradnjo.

Več si lahko preberete na naslednji povezavi:

Objave – Občina Ajdovščina.

Pridružite se nam!

Mnenja strank

Gregor, Gradišče:
Strokovno opravljena storitev, hitro, upoštevali moje želje

 

Aleš, Sežana: Storitev je opravljena hitro in strokovno. Cena je več kot ugodna.