GEODELA Marko Breščak s.p.

geodetska dela in svetovanje

Aktualno

Razširitev zbirnega centra v Postojni

Ob razširitvi zbirnega centra komunalnih odpadkov smo opravili geodetska dela kot so: podroben geodetski načrt, postavitev profilov, izračun volumna izkopa, zakoličba bodoče kanalizacije, objekta, ceste, zidov… med gradnjo.

Več v galeriji na povezavi – GALERIJA ali pa nas kontaktarkirajte za geodetske storitve v Postojni.

Novo leto 2013

Vsem obiskovalcem spletne strani želimo srečno 2013!

Zakoličba stebra 110 KV daljnovoda

Pri projektu postavitve novega stebra na 110 KV daljnovodu smo pripravili geodetsko podlogo za izdelavo projekta ter na podlagi projekta izvedli zakoličbo novega stebra.

Več na povezavi – GALERIJA.

Naselje Lipica Exclusive

lipica Sodelujemo pri projektu gradnje nove kraške vasice, ki se bo nahajala ob cesti Lokev – Bazovica pri križišču ceste, ki pelje v naselje Lipica. Lokacija naselja leži v neposredni bližini znamenitega zaščitenega turistično-rekreacijskega središča.

Gradnja obsega tri enostanovanjske hiše  ter stanovanjski objekt z gostinskim lokalom ter pet večstanovanjskih hiš.

V projektu je predvidena tudi ureditev trga in pešpoti s prostorom za ekološko zbiranje odpadkov.

Naselje je oblikovano kot vasica s trgom in ozkimi ulicami . Vsak objekt je

lipica

oblikovan tako, da je orientiran proti sončni strani in s svojo L obliko tvori zavetno dvorišče imenovano borjač, ki je ograjen s kamnitim zidom proti skupnim površinam . Objekti so po tipologiji, materialih in oblikovanju usklajeni z arhitekturo Krasa. Visoki so za dve etaži, delno z nizkim podstrešjem, podolgovate oblike, z tipičnimi pokritimi balkoni in lesenimi ograjami , s korčno kritino, ometanimi in s kamnom obloženimi fasadami.

Zaradi vnaprejšnje prodaje stanovanjskih enot je potreben predhoden načrt etažne lastnine v katerem se določi tudi površine, ki jih bo posamezna zgrajena enota vsebovala.

 

GURS – izračun vrednosti nepremičnin

V registru nepremičnin je pripisana končna izračunana vrednost nepremičnin.

Prispevek na povezavi:

Geodetska uprava Republike Slovenije.

Etažni načrt avtobusne postaje v Postojni

Na objektu avtobusne postaje Avrigo smo izdelali delitev delov stavbe, kjer si bodo bodoči lastniki razdelili posamezne prostore.

Avtobusna postaja Avrigo Postojna

Geodetska storitev – zakoličba LABIRINTA

V svetu so vse bolj popularni koruzni labirinti, ki nudijo zabavo za vso družino.

V kolikor želite obiskovalcem ponuditi nepozabno izkušnjo vam lahko pri tem pomagamo!

labirint

zakoličba labirinta

Oglejte si tudi članek na to temo:

Blejski park Labirint – Dominvrt.si.

Pridružite se nam!

Mnenja strank

Gregor, Gradišče:
Strokovno opravljena storitev, hitro, upoštevali moje želje

 

Aleš, Sežana: Storitev je opravljena hitro in strokovno. Cena je več kot ugodna.