GEODELA Marko Breščak s.p.

geodetska dela in svetovanje

Aktualno

Geodetska pisarna v Ajdovščini

Z veseljem vam sporočamo, da bomo v kratkem odprli pisarno tudi v centru Ajdovščine!

Odločitev o novogradnji

Kako lahko pomagamo pri novogradnji stanovanjskega objekta/poslovnega prostora?

novogradnja

Geodetski načrt novogradnja

Ko se investitor odloči za novogradnjo in ima izbrano želeno lokacijo za bodoči objekt potrebuje projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD).

Pri izdelavi PGD pa v prvi fazi potrebujete kvaliteten geodetski načrt na katerem so naslednje vsebine: relief obravnavanega območja, parcelna meja, komunalna infrastruktura ter obstoječi objekti. Geodetski načrt poleg grafične vsebine vsebuje tudi certifikat, v katerem je določen namen uporabe geodetskega načrta ter podatki o virih in kvaliteti posameznih vsebin načrta. Certifikat geodetskega načrta velja kot potrdilo odgovornega geodeta, da je geodetski načrt izdelan skladno s predpisi in z namenom uporabe geodetskega načrta.

Brez izdelanega geodetskega načrta ni mogoče dobiti ustreznih dovoljenj za gradnjo.

Včasih se izkaže, da je ob izdelavi geodetskega načrta smiselno (ceneje!) še urediti del meje oziroma opraviti parcelacijo – delitev (ali združitev) parcele.

Parcelne meje v zemljiškem katastru niso vedno znane oziroma obstaja razhajanje med stanjem v evidencah in dejanskim uživanjem.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-C)

Potrebujete spremembo bonitete zaradi plačila nižje odškodnine pred gradnjo?

povezava na Uradni list

Investitor, ki vloži vlogo za izdajo dovoljenja za gradnjo objekta na kmetijskem zemljišču iz tretjega odstavka 2. člena tega zakona, zaradi česar se to zemljišče ne bo več uporabljalo za kmetijsko pridelavo, mora plačati odškodnino zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča (v nadaljnjem besedilu: odškodnina zaradi spremembe namembnosti).

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se odškodnina zaradi spremembe namembnosti ne plača v postopkih izdaje dovoljenj za gradnjo, ki se nanašajo na:

– rekonstrukcijo ali odstranitev objektov po predpisih, ki urejajo graditev objektov;

– gradnjo nezahtevnih objektov po predpisu, ki ureja vrste objektov glede na zahtevnost.

Odškodnina zaradi spremembe namembnosti se plača od površine zemljiške parcele, na kateri se bo gradil objekt. Če je bila odškodnina zaradi spremembe namembnosti že plačana od dela zemljiške parcele, se odškodnina zaradi spremembe namembnosti plača le za preostali del zemljiške parcele.

Odškodnina zaradi spremembe namembnosti se določi v znesku na kvadratni meter glede na boniteto kmetijskega zemljišča.

Odškodnina zaradi spremembe namembnosti se odmeri na kvadratni meter na podlagi bonitete kmetijskega zemljišča, ki se vodi v zemljiškem katastru, in sicer:

– odškodnina zaradi spremembe namembnosti/m2 = boniteta zemljišča od 1 do 20 x 0,05 eurov,

– odškodnina zaradi spremembe namembnosti/m2 = boniteta zemljišča od 21 do 40 x 0,18 eurov,

– odškodnina zaradi spremembe namembnosti/m2 = boniteta zemljišča od 41 do 60 x 0,20 eurov,

– odškodnina zaradi spremembe namembnosti/m2 = boniteta zemljišča od 61 do 75 x 0,22 eurov,

– odškodnina zaradi spremembe namembnosti/m2 = boniteta zemljišča od 76 do 100 x 0,25 eurov.

V KOLIKOR BI ŽELELI SPREMENITI (verjetno ZNIŽATI) BONITETO ZEMLJIŠČA UPORABITE OBRAZEC ZA NAROČILO STORITVE ALI NAS KONTAKTIRAJTE

Zaposlimo geodeta

Zaradi povečanega obsega dela iščemo pridnega sodelavca/sodelavko.

Gre za delo v pisarni – obdelava podatkov z računalnikom ter delo na terenu kot operater za inštrumentom.

Ni več aktualno!

Sodelovanje v boju proti drogam

Sodelovali smo s policijskim sindikatom Slovenije pri pripravi brošure “Droge”

V publikaciji ”Droge” opozarjamo na različne nevarnosti, ki jih povzročajo droge. Brošura vsebuje informacije o posledicah uživanja drog in ponuja nasvete za odvajanje. Namenjena je predvsem staršem otrok in mladoletnikov, ki so v nevarnosti, da pridejo v stik z drogami.

Prispevek Geodela na Youtube

 

Kako lahko pomagamo?

Lastniki nepremičnin pogosto potarnajo o naslednjih težavah:

  • “S sosedom imamo problem glede poteka parcelne meje”
  • “Radi bi prodali del parcele, kupec želi vedeti, kje poteka parcelna meja”
  • “Zaradi dedovanja potrebujemo deliti nepremičnino na več delov”
  • “Imam  zaraščen gozd, plačujem pa davek za njivo”
  • “Želim adaptirati star objekt. Potrebujem geodeta za geodetski načrt pri pripravi projektne dokumentacije“
  • “Rad bi pridobil hišno številko za novogradnjo”
  • “S punco sva si uredila stanovanje v delu hiše njenih staršev. Rada bi uredila  tudi lastništvo na tem delu hiše, da ne bo kasneje prišlo do problemov“
  • „Naš objekt ni vpisan v zemljiškem katastru in zemljiški knjigi! Še vedno piše, da je pašnik…“

Ali se zavedate, da ima vaša nepremičnina zelo veliko vrednost? Poskrbite torej, da boste imeli urejene papirje in tako tudi uradno lastnik premoženja, ki ga danes uživate! Razmere se lahko hitro spremenijo in prav tako odnosi s sedanjim sosedom oziroma sorodstvom.

Stavba, ki ni vpisana v evidencah namreč uradno ne obstaja! Take stavbe ni mogoče prodati, dedovati, vpisati hipoteko na njeno vrednost ipd.

Premislite, ali so vaši „papirji“ res urejeni sicer se s svojim problemom obrnite na geodeta, ki vam bo znal svetovati in pravilno evidentirati vaše nepremičnine.

Ajdovske novice

ajdovske

Oglas v ajdovskih novicah

Poslovni prostor

Praznovali smo drugo obletnico otvoritve pisarne v Sežani!

zemljevid

Pridružite se nam!

Mnenja strank

Gregor, Gradišče:
Strokovno opravljena storitev, hitro, upoštevali moje želje

 

Aleš, Sežana: Storitev je opravljena hitro in strokovno. Cena je več kot ugodna.