fbpx

GEODELA Marko Breščak s.p.

geodetska dela in svetovanje

Pogosta vprašanja

Rad bi odmeril svojo parcelo. Kaj moram storiti in kakšen je postopek ?

V primeru da želite naročiti geodetsko storitev (npr. parcelacijo, ureditev meje, …) morate najprej oddati vlogo pri geodetskem podjetju. Na podlagi vloge, geodetsko podjetje zaprosi Geodetsko upravo RS za uradne podatke. Po prejemu podatkov lahko geodet opravi predhodne meritve. V pisarniški obdelavi (preračun na terenu pridobljenih podatkov, stare meritve, vklop,…) si geodet pripravi podatke za mejno obravnavo in povabi stranke (mejaše) v postopku na teren, kjer se nato izvede mejna obravnava in sestavi zapisnik. S tem je terenski del geodetskega postopka končan. Geodet nato izdela še Elaborat zemljiškokatastrske meritve, ki ga nato stranka (ali pa za to pooblasti geodetsko podjetje) odda na pristojno izpostavo Geodetske uprave RS, ki po pregledu elaborata izda odločbo o evidentiranju novih mej.

Ali moram pri geodetskem postopku (parcelacija, ureditev meje) sam povabiti vse mejaše (oz. ali je sploh potrebno vabiti mejaše) ?

Vse stranke (mejaše) vabi geodetsko podjetje s povratnico najmanj 8 dni pred pričetkom postopka. Za postopke kot so geodetski načrt, vris objekta pa ni potrebno vabiti mejašev.

Ali je cena geodetske storitve za ureditev meje (parcelacija) odvisna od velikosti moje parcele ?
Ne. Cena je odvisna od števila mejnikov, ki se jih določi ter števila sosednjih parcel, kjer se meja ureja.

Ali je cena geodetskega posnetka odvisna od velikosti moje parcele?
Geodetski posnetek (geodetski načrt) se obračuna na podlagi velikosti območja na katerem se prevideva poseg z dodanim 25 meterskim pasom okoli tega območja, ki ga predvideva ZGO.

Koliko časa običajno potrebuje geodet, da izdela geodetski načrt ?
Običajno geodetski načrt izdelamo v 7-10 dneh. Na rok izdelave pa lahko vplivajo tudi drugi dejavniki ( daljše deževno obdobje, izdaja podatkov na Geodetski upravi…)

Kako se obračuna storitev izdelave katastrskega elaborata če je storitev prekinjena?
Če ne pride do realizacije izdelave in oddaje elaborata na geodetsko upravo in vzrok ni pri nas obračunamo storitev v višini 80% dogovorjene cene.

Kako je glede plačila storitve?

Običajno se storitev plača, ko je le ta opravljena. Stranka prejme izdelek / elaborat je oddan na geodetsko upravo po izvršenem plačilu.

Pridružite se nam!

Mnenja strank

Gregor, Gradišče:
Strokovno opravljena storitev, hitro, upoštevali moje želje

 

Aleš, Sežana: Storitev je opravljena hitro in strokovno. Cena je več kot ugodna.