fbpx

GEODELA Marko Breščak s.p.

geodetska dela in svetovanje

Reference

Arhikon d.o.o.: Preureditev vaškega trga na Slapu, naselje Lipica Exclusive, načrti številnih stanovanjskih objektov v Vipavski dolini

lipica

Projekt naselja

Livarna Komen: novi prostori za kakovost proizvodnje

livarna komen

Spar Slovenija: Trgovski center v Ajdovščini

spar

Spar

Krasinvest d.o.o.: Poslovno obrtna cona v Divači  etažni načrt bloka MNZ v Kozini

poslovno obrtna cona

ITD d.o.o.: Izmera omrežja optičnega kabla v občini Postojna (150km)

DRSC: ureditev meje ob državni cesti v Škofijah, Hrpeljah, parcelacija zemljišč ob državni cesti v Dornberku

Kravanja d.o.o.: Objekt z apartmaji in sobami v Sežani

Odvetnik Dragan Sikirica: izvedeniška mnenja glede poteka posestnih mej

Okrajno sodišče v Sežani: sodelovanje kot izvedenec pri posestnih mejah in parcelacijah

Upravna enota Ajdovščina: komasacije v zgornji Vipavski dolini

Ministrstvo za kulturo: parcelacije ob Predjamskem gradu

predjama  

Občina Vipava: ureditve mej in parcelacije

Krajevna skupnost Štorje: ureditev vaškega jedra, kala in igrišča


Ostalo:

Prva pasivna stanovanjska hiša na Primorskem

pasivna hisa

Razširitev kmečkega turizma Grahovo Brdo

kmecki turizem  

Adaptacija podpornega zidu v Dolnjem Zemonu

podporni zid

Lociranje lovskih krmišč v LD Vreme

Zakoličenje novih pločnikov v Komnu

Izdelava etažnih načrtov večstanovanjskih hiš v Sežani ter na Obali

Vris številnih stanovanjskih objektov na Krasu…


svoj delček smo prispevali tudi pri projektih:

Poslovno-stanovanjski objekt v Kobaridu

kobarid

Športna dvorana v Novi Gorici

sportna dvorana

Krožišče in trgovski center Qlandia

qlandija krozisce


Najpogosteje se stranka oglasi z namenom izdelave geodetskega načrta obstoječega stanja, ki ga potrebuje pred pripravo projekta za gradnjo. Včasih se izkaže, da je ob tem smiselno še urediti del meje oziroma opraviti parcelacijo – delitev (ali združitev) parcele.

Zadovoljstvo stranke ob kvalitetno opravljeni storitvi pripomore, da se tudi kasneje vrne k nam. Pred gradnjo je potrebna zakoličba objekta, kar skušamo opraviti čim hitreje, ker vemo kako dragocen je čas za stranko.

Po končani gradnji zakon nalaga stranki evidentiranje zemljišča pod stavbo ter vpis stavbe v kataster stavb. Pri poslovnih objektih je obvezen tudi tehnični pregled, za kar je potreben geodetski načrt novega stanja.

Stranki v vsakem trenutku tudi ustrezno svetujemo in poskrbimo, da je seznanjena s svojimi pravicami.

Pridružite se nam!

Mnenja strank

Gregor, Gradišče:
Strokovno opravljena storitev, hitro, upoštevali moje želje

 

Aleš, Sežana: Storitev je opravljena hitro in strokovno. Cena je več kot ugodna.