fbpx

GEODELA Marko Breščak s.p.

geodetska dela in svetovanje

Izravnava in označitev meje

Izravnavo meje se izvede, kadar se potek urejenega dela meje, evidentiranega v zemljiškem katastru, spremeni, če se lastnika sosednjih parcel sporazumeta o izravnavi dela meje. Pri tem mora biti izpolnjen pogoj, da se površina manjše parcele, ki se izravnava, ne spremeni za več kakor 5 % oziroma ne več kot 500 m2.

V praksi se namreč kar pogosto zgodi, da stranki zaradi različnih razlogov uporabljata nepremičnino drugače, kot to izkazujejo podatki zemljiškega katastra. To je lahko posledica konfiguracije terena ali postavitve umetnih ovir (podporni zidovi, ograje, spremenjeni dovozi,…) ali še kaj drugega.

 

izravnava

izravnala se je meja med parcelama 1552/1 in 1550/1

Označitev meje

Meja, ki je bila predhodno urejena, lahko postopoma postane nerazpoznavna ali pa lastnik meni, da ni označena v skladu s podatki zemljiškega katastra o dokončni meji. V tem primeru jo geodetsko podjetje na novo označi.

Pridružite se nam!

Mnenja strank

Gregor, Gradišče:
Strokovno opravljena storitev, hitro, upoštevali moje želje

 

Aleš, Sežana: Storitev je opravljena hitro in strokovno. Cena je več kot ugodna.