fbpx

GEODELA Marko Breščak s.p.

geodetska dela in svetovanje

Ureditev meje

Do postopka ureditve meje pride, kadar je treba iz različnih vzrokov urediti mejo. Zahtevo lahko vloži lastnik parcele, ki se ureja.

Pred izvedbo same obravnave meje pridobi geodetsko podjetje vse podatke, ki so potrebni za ureditev meje. Nato podjetje izvede ogled na terenu in potrebne meritve in izmere brez prisotnosti lastnikov. V nadaljevanju sledi mejna obravnava na katero so povabljeni lastniki parcele in sosedje mejaši, na njej pa se določi meja.

Na mejni obravnavi lastniki parcel pokažejo v naravi ali opišejo, kje poteka parcelna meja. Lastniki lahko od geodeta zahtevajo, da jim pokaže, kje poteka meja po zemljiškem katastru, vendar jih mora pri tem opozoriti na natančnost katastra. Če se pokazana meja razlikuje od zemljiškega katastra, mora geodet pokazati potek meje glede na podatke iz katastra.

 

meja

uredili smo del meje med parcelo 1550/1 in 51/1

V postopku mejne obravnave se izdela zapisnik, ki je sestavni del elaborata ureditve meje. Elaborat mora preveriti Geodetska uprava RS, ki ga lahko zavrne, če ni pravilno izdelan ali niso izpolnjeni vsi zahtevani pogoji. Če se eden ali več lastnikov ne strinja z ureditvijo meje, Geodetska uprava izvede ustno obravnavo. Če tudi ustna obravnava ne obrodi sadov, morajo lastniki, ki se ne strinjajo začeti sodni spor za sodno ureditev meje. Če se lastniki strinjajo z mejo, Geodetska uprava izda odločbo, na osnovi katere se v kataster vpišejo oz. vrišejo nove meje.

Za informacije o cenah ureditve meje glej Cenik geodetskih storitev.

 

Pridružite se nam!

Mnenja strank

Gregor, Gradišče:
Strokovno opravljena storitev, hitro, upoštevali moje želje

 

Aleš, Sežana: Storitev je opravljena hitro in strokovno. Cena je več kot ugodna.